Cập nhật của FDA

FDA News, cập nhật quy định và thu hồi bổ sung.

Fda tăng cường điều chỉnh chế độ ăn uống bổ sung

Những nỗ lực mới của FDA để tăng cường quy định bổ sung chế độ ăn uống

By Staci Gulbin, MS, MEd, RD. | Tháng Tư 8, 2019 | 0 Comments

Những thay đổi mới đang đến với cách thị trường bổ sung chế độ ăn uống. FDA đang lên kế hoạch xem xét lại cách họ điều chỉnh chất bổ sung lần đầu tiên sau nhiều năm.