Top10supplements.com Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Những khuyến cáo này áp dụng cho tất cả các nội dung có trong https://top10supplements.com, sẽ được gọi thêm là Top10supplements.com

Tất cả nội dung, lời khuyên, đánh giá và tuyên bố được cung cấp trên Top10supplements.com chỉ nhằm mục đích giải trí. Mặc dù thông tin được cung cấp trên Top10supplements.com có ​​thể áp dụng cho các tác giả dựa trên kinh nghiệm của họ, những kỳ vọng tương tự này không thể chuyển nhượng cho bất kỳ cá nhân nào khác trong bất kỳ trường hợp nào.

Các biên tập viên và tác giả đóng góp cho Top10supplements.com không được chứng nhận dưới bất kỳ hình thức nào để đưa ra lời khuyên hoặc chăm sóc sức khỏe và không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với các cá nhân bỏ qua tuyên bố từ chối trách nhiệm này.

Ngoài ra, tất cả các nhận xét được gửi tới Top10supplements.com đều nhằm mục đích giải trí, bất chấp sự tồn tại hoặc không tồn tại của các khái niệm hợp lý.

Tuyệt đối không ai trong số những lời khuyên, ý tưởng, hoặc tuyên bố chứa trên Top10supplements.com nên được theo sau bất kể bối cảnh chúng được hiển thị. Ngoài ra, chúng tôi luôn đề nghị người dùng thích hợp khi xem bất kỳ trang web hoặc blog nào trên internet. Luôn xem các tiết lộ, tuyên bố từ chối trách nhiệm, chính sách bảo mật và các tài liệu thông tin / pháp lý khác trước khi tiếp tục.

Thông tin trên trang web này không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc ý kiến ​​của Top10supplements.com. Thông tin chỉ nhằm mục đích giải trí và không cấu thành tư vấn hoặc chẩn đoán chuyên môn, y tế hoặc chăm sóc sức khỏe và không được sử dụng như vậy.

Bảng xếp hạng trên trang web này không dựa trên bất kỳ thử nghiệm khoa học độc lập nào. Thông tin trên trang web này không được xem xét bởi một chuyên gia y tế và chỉ được sử dụng khi bạn tự chịu rủi ro. Đảm bảo làm theo hướng dẫn trên nhãn cho bất kỳ sản phẩm nào bạn mua. Luôn luôn tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi sử dụng bất kỳ chất bổ sung mà bạn nhìn thấy trên trang web này.

Khiếu nại y tế:

Top10supplements.com và các Biên tập viên của nó không ủng hộ việc bổ sung dinh dưỡng qua tư vấn hoặc điều trị y tế thích hợp. Nếu sử dụng bất kỳ loại dược phẩm hoặc thuốc nào được bác sĩ cấp hoặc được kê toa, bạn phải tham khảo ý kiến ​​bác sĩ được đề cập hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ trước khi sử dụng bất kỳ bổ sung dinh dưỡng nào. Nếu đang điều trị y tế, hãy tham khảo ý kiến ​​của Chuyên gia trị liệu hoặc Chuyên gia chăm sóc sức khỏe tương ứng về các tương tác có thể có giữa Điều trị của bạn, bất kỳ dược phẩm hoặc dược phẩm nào và thực phẩm bổ sung hoặc thực hành dinh dưỡng có thể được lưu trữ trên Top10supplements.com.

Top10supplements.com không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào được thực hiện sau khi truy cập các trang này và không chịu trách nhiệm pháp lý nếu lạm dụng sai. Top10supplements.com và các Ban biên tập của nó không đảm bảo rằng các phản ứng phụ không lường trước sẽ không xảy ra ngay cả ở liều lượng thích hợp và do đó không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ phản ứng phụ nào từ các chất bổ sung hoặc thực hành được lưu trữ trong miền của Top10supplements.com.

Nhãn hiệu Ghi chú:

Tất cả các sản phẩm và thương hiệu được tìm thấy trên trang web này là thương hiệu của các công ty tương ứng.

Kết quả Khước từ:

Khi đọc về khả năng của sản phẩm và dịch vụ được tìm thấy trên Top10supplements.com, vui lòng biết rằng kết quả có thể thay đổi từ người sang người và kết quả không được đảm bảo. Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng chúng tôi đại diện chính xác các thông tin được cung cấp trên trang web.

Tuy nhiên, thông tin này không nhằm đại diện hoặc đảm bảo rằng bất cứ ai sẽ đạt được kết quả mong muốn nhất định. Những lời chứng thực được sử dụng chỉ là những ví dụ và chúng không nhằm để đại diện hoặc đảm bảo rằng bất kỳ ai cũng sẽ đạt được các kết quả giống nhau hoặc tương tự.

Kết quả của bạn có thể thay đổi. Không có gì đảm bảo rằng các kỹ thuật và chiến lược được thảo luận trong các phương pháp và sản phẩm này có thể được nhân đôi trong tương lai. Chúng tôi không thể đảm bảo kết quả và / hoặc thành công trong tương lai của bạn. Chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng bạn duy trì kết quả bạn trải nghiệm ban đầu.

Việc sử dụng thông tin, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi phải dựa trên sự siêng năng của bạn và bạn đồng ý rằng Top10supplements.com và bất kỳ đối tác nào của nó không chịu trách nhiệm về bất kỳ nguyên nhân nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào , sản phẩm hoặc nội dung được tìm thấy trên Top10supplements.com.